DEBATA

#WielkaPłyta

#WielkaPłyta


debata: 29.11.2014 | 20:30, Kino Nowe Horyzonty | po filmie „Mit Pruitt-Igoe”

Temat: KULTURA W BETONOWYM MIEŚCIE

Państwa dawnego bloku wschodniego łączy wspólne dziedzictwo nie tylko kulturowe i społeczne, ale także architektoniczne. Budowanie miast według zasad komunistycznej ideologii znacząco zmieniło sposób postrzegania przestrzeni miejskiej, życie społeczne i kulturalne mieszkańców miast Europy Środkowo-Wschodniej. Z okazji ESK 2016 we Wrocławiu powstanie modelowe osiedle Nowe Żerniki, wyprowadzenie kultury na blokowiska było jednym z najważniejszych założeń ESK w Koszycach. Czy w obarczonych historyczno-politycznym ciężarem miastach z betonu można odnaleźć „przestrzenie dla piękna” i jak życie w wielkich blokach przekłada się na poczucie wspólnotowości oraz na kształtowanie kultury w mieście?

moderacja:

człowiek_biały BARTEK LIS (Wrocław) – socjolog, animator kultury, kurator programu naukowego w Muzeum Współczesnym Wrocław.

paneliści:

człowiek_biały PAWEŁ JAWORSKI (Katowice) – filozof i architekt, zawodowo zajmuje się planowaniem przestrzennym. Członek Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach. Aktywny działacz społeczny, związany z katowicką Fundacją Napraw Sobie Sobie Miasto.

człowiek_biały IWONA BOROWIK (Wrocław) – socjolog miasta, adiunkt w Instytucie Socjologii UWr. Autorka kilkunastu publikacji naukowych, m.in.: „The Humanization of Housing Estates” (1996), „Blokowiska – miejski habitat w oglądzie socjologicznym. Studium jakości wrocławskich środowisk mieszkaniowych” (2003), „W poszukiwaniu ideału zamieszkiwania – o utopiach urbanistyczno – społecznych z mitem idealnego miasta w tle” (2010), „Mitologizacja przestrzeni miejskiej” (2012).

człowiek_biały ZBIGNIEW MAĆKÓW (Wrocław) – architekt, prowadzi autorskie biuro Maćków Pracownia Projektowa, jedno z największych we Wrocławiu. Prezes Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów, kurator ds. architektury Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

człowiek_biały ZUZANA MATKOVSKA (Koszyce) – członkini centrum Tabaćka KulturFabrik, dziennikarka, specjalistka ds. Public Relations. Zajmuje się komunikacją i współpracą z mediami, od urodzenia mieszka w Koszycach.