DEBATA

#partycypacja

#Partycypacja


debata: 28.11.2014 | 19:30, Kino Nowe Horyzonty | po filmie „Wciśnij pauzę. Wciśnij play”

Temat: PARTYCYPACYJNE PRAKTYKI KULTURALNE

W epoce rewolucji cyfrowej twórcami kultury nie są wyłącznie profesjonaliści. Jednocześnie, na całym świecie obywatele przejmują coraz więcej odpowiedzialności za swoje miasta. Partycypacja społeczna bywa odmieniana przez wszystkie przypadki. Znajduje się pośród najważniejszych celów Komisji Europejskiej dla ESK na lata 2005-2019. Włączanie obywateli w proces przygotowań stanowiło jeden z filarów wniosków aplikacyjnych Peczu i Wrocławia. Jak w praktyce przebiega partycypacja w projekcie Europejskiej Stolicy Kultury? Jak demokratyzacja i uspołecznienie wpływają na kształt kultury? Czy dzisiejsi twórcy i animatorzy kultury potrzebują wsparcia mecenatu, rządu lub magistratu?

moderacja:

człowiek_biały MICHAŁ SYSKA (Wrocław) – prawnik, publicysta, działacz społeczny i polityczny. Dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a we Wrocławiu.

paneliści:

człowiek_biały ŁUKASZ MEDEKSZA (Wrocław) – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich – oddział Wrocław. Organizator corocznych Forów Metropolitalnych. Pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

człowiek_biały KRZYSZTOF MIESZKOWSKI (Wrocław) – dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu.

człowiek_biały TADEUSZ MINCER (Wrocław) – badacz, animator i menadżer kultury, doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Tematy z Szewskiej”, współpracuje z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi, Współautor inicjatywy “Obywatelska Stolica Kultury”.

człowiek_biały ZOLTAN MAJOR (Pecz) – menadżer kultury, historyk filmu. Pracuje w Funduszu Filmowym Południowego Kraju Zanudajskiego w Peczu. Członek Klastra Przemysłów Kreatywnych i Przemysłów Kultury (www.kikk.hu) i Fundacji Edukacji Wizualnej w Peczu.