IDEA

MIASTOmovie: wro


Jako Wrocławska Fundacja Filmowa, czerpiąc z naszych doświadczeń, realizując projekt MIASTOmovie:wro, wykorzystujemy rosnący potencjał kina dokumentalnego do rzeczowej dyskusji o tematyce miejskiej, na przykładzie Wrocławia i innych miast polskich oraz europejskich.

Poprzez interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne tworzymy przestrzeń do spotkań mieszkańców z ekspertami i aktywistami miejskimi, a co za tym idzie – przekładamy debatę towarzyszącą pokazom filmowym na działania angażujące użytkowników miasta. Impreza jest również punktem wyjścia do refleksji nad kondycją i kierunkiem rozwoju naszych miast.

MIASTOmovie bazuje na pięcioletniej tradycji Akademii Filmu Dokumentalnego „MovieWro”, a także stanowi kontynuację działań Wrocławskiej Fundacji Filmowej, mających na celu popularyzację filmu dokumentalnego i aktywizację społeczności lokalnych. Druga edycja wydarzenia to próba analizy wpływu uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, na rozwój miast w czterech krajach Europy Środkowej – Czechach, Słowacji, Węgrzech i Polsce. To także próba wyznaczenia roli ESK w rozwoju i tworzeniu długofalowej strategii kulturalnej miast. Zapraszamy w ostatni weekend listopada!

MIASTOekipa